Vi vill gärna att du blir medlem i Hälsofrämjandet i Falköping.
Den bästa försäkringen för din hälsa.
 
 
Medlemsavgifter
Enskild medlem       250 kr inkl. 4 nr av tidningen Hälsa
Pensionär                 225 kr inkl. 4 nr av tidningen Hälsa
Vill man ha resterande nummer + 259 kr
Make/maka/sambo 100 kr
Ungdom 18 - 25 år   125 kr
Familjeavgift             280 kr
 
 
Medlemsavgiften betalas in på Postgiro 28 87 19 - 8
Föreningens adress: Hälsofrämjandet Falköping
                                  c/o Margaretha Södergren
                                  Öra Skattegården 2
                                  524 96 Ljung
Riksförbundet:         Webbadress: www.halsoframjandet.se
                               Mejl: info@halsoframjandet.se