Om du vill bli medlem, anmäla dig till någon aktivitet eller har frågor om hälsa kontakt gärna oss:

 

Margaretha Södergren ordförande

0321-840 78

e-post: maggan59lars56@hotmail.com

 

Christer Asp     vice ordförande

070-211 99 99

0515-726 108

e-post:

christer.asp@truelife.se