Stava till bättre kondition
Vi har i Hälsofrämjandets regi stavgåmgsträning två gånger/vecka tisdagar och torsdagar kl. 10.00 - 11.00 på Mösseberg med start vid Motionscentralen med utbildade ledare. Stavgångsträningen pågår hela året med undantag för sommar -och jullovs- uppehåll.
 
Fördelarna med stavgång är många bl.a.
Energiåtgången är cirka 20% högre än vid vanlig promenad
Pulsen stiger med ungefär 30%, men det upplevs bara som 10% mer ansträngande än vanlig gång.
Delta-,bröst och armmusklerna stärks.
Syreupptagningsförmågan (konditionen) förbättras med i genomsnitt 5 - 30 % beroende på intensitet, underlag och hur bra teknik man har.
I normaltempo förbränns 400 kcal/tim jämfört med 280 kcal/tim vid vanlig promenad.
Alla kan delta.
 
Anmäl dig gärna till någon av ledarna och även få mer information: Ingegerd Magnusson tel. 0515 - 158 59 eller Anita Eriksson tel. 0515 - 820 56.