Styrelsen i Hälsofrämjandet, Falköping
 
Ordförande         Margaretha Södergren 0321-84078, 070-39 60 827
Vice Ordförande Christer Asp                   0515 - 726020
Kassör                Agnetha Lagergren       0515 - 10263
 
Ledamot             Maria Asp                      0515 - 817 11
Ledamot             Lennart Andersson       0515-50512
                                                                  
Suppleant           Fredrik Pettersson        0515 106 35
Suppleant           Eva Karlsson                 073-182 77 51
 
Revisor               Hans Hultbrand             0515 - 137 00
Revisorsuppl.     Karin Engman                0515-199 95
Valberedning      Ann-Britt Södergren     0515 - 511 28
Valberedning      Eva Hellberg                  0515  540 22
 
 
Föreningens adress: Hälsofrämjandet Falköping
                                  c/o Margaretha Södergren
                                 Öra Skattegården 2
                                 524 96 Ljung
Riksförbundet:         Webbadress: www.halsoframjandet.se
                               Mejl: info@halsoframjandet.se